La teva privacitat és important per a mi. En aquesta declaració de privacitat t’explico quines dades personals recopilo dels meus usuaris i com les utilitzo. T’animo a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquesta web. Els majors de tretze anys podran registrar-se a http://www.laiogateca.com com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.  

 

En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

 

En cap cas es demanaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

 

Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar-te com a usuari.

 

En aquesta web es respectes i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

 

Me esforçat per a crear un espai segur i confiable i per això vull compartir els meus principis respecte a la teva privacitat:

 • Mai sol·licito informació personal a ments que realment sigui necessària per a prestar-te els serveis que em requereixis.
 • Mai comparteixo informació personal dels meus usuaris amb ningú, excepte per a complir amb la llei o en cas de que compti amb la teva autorització expressa.
 • Mai utilitzo les teves dades personals amb una finalitat diferent a la expressada en aquesta política de privacitat.

És precís advertir que aquesta Política de Privacitat podria variar en funció de exigències legislatives o d’autoregulació, per lo qual s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas de que els usuaris decideixin omplir algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

 

La Iogateca (Laura Prats Campos) ha adequat aquesta web a les exigències de Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació y Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

 

Responsable del tractament de les seves dades personals

Identitat del Responsable: Laura Prats Campos

Nom comercial: Laura Prats Campos

NIF/CIF: 46874428Z

Adreça: c/mossen jaume 36 1r 1a. 08695 Bagà (Barcelona)

Correu electrònic: hola@laiogateca.com

Activitats: classes de ioga per a nens i nenes i famílies

A efectes del previst en el Reglament General de Protecció de Dades abans anomenat, les dades personals que m’enviïs a través dels formularis de la web, rebran el tractament de dades de “usuaris de la web i subscriptors”.

 

Per al tractament de dades dels meus usuaris, implemento totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

 

Principis que aplicaré a la teva informació personal

En el tractament de les teves dades personals, aplicaré els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud , lleialtat i transparència: sempre requeriré el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a una o varies finalitats específics que t’informaré prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: només et sol·licitaré dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les que les requereixo. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació de termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament, en funció de la finalitat, t’informaré del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisaré les meves llistes i eliminaré aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenc totes les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o ús inadequat de les dades dels meus usuaris per part de tercers

Com he obtingut les teves dades?

Les dades personals que tracto a La Iogateca (Laura Prats Campos) procedeixen de:

 • Formulari de contacte
 • Formulari de sbscripció

Quins són els teus drets quan em facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a La Iogateca (Laura Prats Campos) estic tractant dades personals que em concerneixen, o no.

 

Les persones interessades tenen dret a:

 • sol·licitar accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservaré per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Laura Prats Campos deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a interessat, tens dreta a rebre les dades personals que t’incumbeixen, que m’hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable de tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment
 • Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada
 • El tractament es dugui a terme per mitjans automatitzats.

Al exercir el teu dreta a la portabilitat e les dades, tindràs dret a que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

 

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament.

 

Amb quina finalitat tracto les seves dades personals?

Quan us usuari es connecta amb aquesta web per exemple per a comentar un post, enviar un correu al titular, subscriure’s o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la que és responsable Laura Prats Campos. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva direcció IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i altra informació. Al facilitar aquesta informació, el usuari dona el seu consentiment per a que la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per http://www.laiogateca.com, només com es descriu en l’Avís Legal i la present Política de Privacitat.

 

A La Iogateca (Laura Prats Campos) existeixen diferents sistemes de captura de informació personal i tracto la informació que em faciliten les persones interessades amb la següent finalitat per cada sistema de captura (formularis):

 • Formulari de contacte: sol·licito les següents dades: Nom, Email, per a respondre als requeriments dels usuaris de http://www.laiogateca.com. Per exemple, puc utilitzar aquestes dades per a respondre a la teva sol·licitud i donar resposta als teus dubte, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa a la web, els serveis que es presten a través de la web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualsevol altra consulta que puguis tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. T’informo que les dades que ens facilites estaran ubicades als servidors de: Webempresa (proveeidor de Laura Prats Campos) dins de la UE.
 • Formulari de subscripció a continguts: en aquest cas, sol·licito les següents dades personals: Nom, Email, per a gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials, facilitades per el usuari al realitzar la subscripció. Dins de la web existeixen varis formularis per a activar la subscripció. Els butlletins electrònics o newsletter estan gestionats per Mailchimp. Mailchimp (proveïdor de Laura Prats Campos) fora de la UE als EEUU. Mailchimp està acollit al acord EU-US Privacy Shield, la informació del qual està disponible aquí, aprovat per el Comité Europeu de Protecció de Dades.

Existeixen altres finalitats per les quals tracto les teves dades personals:

 • Per a garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per recolzar i millorar els serveis que ofereix aquesta web
 • També es recullen altres dades no identificadores que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallo a la política de cookies.
 • Per a gestionar les xarxes socials. Laura Prats Campos pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores de les xarxes socials de les pàgines oficials de http://www.laiogateca.com , es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per el usuari de Laura Prats Campos. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant de les activitats, productes o serveis de Laura Prats Campos. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas utilitzaré els perfils de seguidors a les xarxes socials per a enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb allò establert en el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, Laura Prats Campos amb domicili a c/mossèn jaume 36 1r 1a. 08695 Bagà (Barcelona) serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.

 

Laura Prats Campos, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar al usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense en consentiment previ. De totes maneres, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

 

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment

 

Per a contactar o realitzar comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

 

La oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

 

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificadores.

 

No es tracten categories de dades especialment protegides.

 

Per quant temps conservaré les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran: fins que no es sol·liciti la seva supressió per part del interessat.

 

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Moltes eines que utilitzo per a gestionar les teves dades són contractades per tercers.

 

Per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, http://www.laiogateca.com , comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

 • Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware la oficina principal del qual es troba a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a http://www.laiogateca.com a analitzar el ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de http://www.laiogateca.com   (incloent la teva direcció IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.
 • Hosting: Webempresa Europa, S.L., amb domicili a Espanya. Més informació a: https://www.webempresa.com  (Webempresa Europa, S.L.). Webempresa Europa, S.L. tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting a Laura Prats Campos.
 • Assessoria/Gestoria: Plana Assessoria S.L., amb domicili a la carretera de Sant Fruitós 32 baixos. Més informació a: http://www.plana.cat (Plana Assessoria S.L.) Plana Assessoria S.L. tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis d’assessoria/gestoria a Laura Prats Campos.
 • Plataforma web: Automattic Inc., amb domicili als EEUU. Més informació a: https://es.wordpress.com/  (Automattic Inc.). Automattic Inc. Tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de plataforma web a Laura Prats Campos.
 • Email marketing: The Rocket Science Group LLC d/b/a , amb domicili a EEUU. Més informació a: https://mailchimp.com/ (The Rocket Science Group LLC d/b/a ). The Rocket Science Group LLC d/b/a tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis d’email a Laura Prats Campos.

Navegació

Al navegar per http://www.laiogateca.com es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, direccions IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poder ser utilitzades per a identificar al usuari. Entre les dades no identificadores esta també les relacionades amb els teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisis de tercers:

 • Google analítics
 • Pixel de Facebook

Utilitzo aquesta informació per a analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per a recopilar informació demogràfica sobre la meva base d’usuaris en el seu conjunt.

 

Secret i seguretat de les dades

http://www.laiogateca.com es compromet en el ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb allò establert en la normativa vigent de protecció de dades.

http://www.laiogateca.com no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa d’Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

 

Respecte a la confidencialitat del processament, Laura Prats Campos s’assegurarà de que qualsevol persona que estigui autoritzada per Laura Prats Campos per a processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota la obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal)

 

Quan es presenta algun incident de seguretat, al donar-se compte Laura Prats Campos, haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

 

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a http://www.laiogateca.com  exonerant a La Iogateca (Laura Prats Campos), de qualsevol responsabilitat al respecte.

 

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzades. El usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

 

Acceptació i consentiment

El usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de Laura Prats Campos en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

 

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, es revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Laura Prats Campos en els termes establerts en aquesta Política per al exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

 

Canvis en la política de privacitat

Laura Prats Campos es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives i jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Laura Prats Campos anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

 

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, http://www.laiogateca.com  no realitza pràctiques de SPAM, per lo qual no envia correus comercials per la via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per el usuari. En conseqüència, en cada un dels formularis que hi ha a la web, el usuari té la possibilitat de donar el seu exprés consentiment per a rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada

 

Conforme a lo disposat a la Llei 32/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, http://www.laiogateca.com  es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

 

Document revisat el 25-05-2018.